Christian Bjoljahn: Til dig


Digtsamlingen Til dig er Christian Bjoljahns debut. Han har tidligere forfattet bogen Flytning (2009) sammen med Martin Johs. Møller på forlaget 28/6 og på amerikanske UbuWeb's UbuEditions.

Til dig er en sproglig gestus, som etablerer en leg med læserens forventninger, italesætter læseren og indsætter læseren centralt i bogens komposition og betydningsdannelser. Teksterne undersøger og dekonstruerer ideen om konsistens og opfatter jeget/duet som en social konstruktion, som en diskurs, og åbner for genforhandling af alt det, som vanen har hugget ud i sten.

Til dig
er delt op i tre overordnede afsnit, hvor det første [TYPOS] består af en række portrætdigte med tiltaleformen Du. Andet afsnit [TOPOS] tager udgangspunkt i en konkret søgen efter billeder på du’et. [TROPOS] er en slags profetisk afladning. Kompromisløst indkredser digtsamling bl.a. umistelige, nysgerrige og arbitrære værdier. Bogen starter med at spørge læseren: ”Hvem er du? Hvor går grænsen, for det du er?” og slutter med at kommandere læseren til at give slip og løbe – væk (fra?) ...

Christian Bjoljahn Til dig
Omslag Christian Vind
Grafisk form Rasmus Graff & Christian Bjoljahn
ISBN 978-87-87489-56-0
1. udgave 1. oplag
80 sider 123 kroner

Udkommer 12/3-2010

Louise Mønster anmelder TIL DIG i Kulturkapellet (april 2010).


***


Fredag d. 12. marts afholdes bogreception i anledningen af digteren Christian Bjoljahns debut Til dig.

Oplæsning ved Christian Bjoljahn, Claus Handberg Christensen, Glenn Christian & Janus Kodal.


Hos Galleri Tom Christoffersen.

I Christian Bjoljahns digtsamling Til dig findes en række tekster som er skrevet over andre digteres skrift. En grænseløs praksis som åbner for genforhandling og samtale i (og om) skriften, frem for en dyrkelse af det singulære og værket som fetish. Mange andre digtere er direkte blevet væsentlige samtalepartner i Christian Bjoljahns bog. At afgøre hvor forfatterens eller tekstens grænse går vil være et ørkesløst projekt i tilfældet Til dig. Her er tale om en delt skriftpraksis, hvor litteraturen og det at producere den betragtes som en kollektiv gestus, et bidrag og en undersøgelse af en tradition (et skrivefællesskab), som er at betragte som en totalitet – et reservoir af sprog og skrift.

Christian Bjoljahn har altså udsat en mængde digteres værker for den skrift- eller sprogmatrice som er hans. Ved denne begivenhed - som sætter digtsamlingen Til dig i verdenen - vendes matricen om. Digtsamlingen udsættes og fremstilles i oplæsningsform ved de fire digtere:

Janus Kodal
Claus Handberg Christensen
Glenn Christian
& Christian Bjoljahn

Arrangementet finder sted hos Galleri Tom Christoffersen [Skinnergade 5, Kbh K] kl. 18 - 20.30. Der serveres øl og salt.

Velkommen

After Hand & Christian Bjoljahn