Kenneth Jensen: KANIN KANIN


KANIN KANIN
er Kenneth Jensens debut. Han har tidligere udgivet digtsamlingen In Effigie, under pseudonymet Zeumir Stratozoon (Koordinat, 2003).

Digtsamlingen KANIN KANIN består af en mængde forskellige teksttyper eller sprogzoner. Tonen er underfundig og egensindig - holdt et sted mellem sproglige undersøgelser og egne erfaringer indenfor sproget og udenfor. Flere tekster har karakter af surreelle billeder, hvor de forskellige elementers indbyrdes relation sjældent går op, men må forløses af den som læser bogen.

Kenneth Jensen: KANIN KANIN
Form: Mathias Kokholm
Omslag: Texas jackrabbit [Modern Mechanix, nov 1932]
Tryk: CS Grafisk, Hadsten
ISBN: 978-87-87489-57-7
1. udgave, 1. oplag
40 sider, 100 kr.

Udkommer d. 9. april 2010.

På udgivelsesdagen afholdes bogreception hos Salon Salon [Vestergade 50, Århus] fra 16:00-18:00, hvor Kenneth Jensen læser op af egen sag, sammen med forfatterne Louis Jensen & Nikolaj Zeuthen.