Lene Asp : MORÆNELene Asp’s anden digtsamling Moræne udkommer d. 10. december. Teksterne er inddelt i tre afdelinger og består af digte, et tæt prosastykke og en monolog. Moræne kredser om usorterede komplekser som familie, kærlighed og erindring. Slægtskab, afmagt, forbundethed, tid og sted blander sig og overlapper hinanden. Bogen bevæger sig frem og tilbage mellem et personligt udgangspunkt og et mere analytisk blik på grænsen til det kyniske.

Moræne er Lene Asp’s (f. 1980) tredje bog. Hun debuterede i 2006 under pseudonymet Lili W. Hur med bogen I Multiverset Er Demokratiet Enevælde på forlaget Space Poetry/Arena Dotir (tekster skrevet sammen med kunstnerne Anders Bojen og Kristoffer Ørum), for hvilken hun modtog litteraturprisen Bukdahls Bet i 2007. Senest digtsamlingen Strømme fra 2007 (forlaget Anblik).


Udkommer d. 10. december 2010.


eah#32 · MORÆNE
Lene Asp
After Hand
[2010]

redaktion: Henrik Have & Mathias Kokholm
tryk: Huset Grafisk, Århus
1 udg. 1 oplag
isbn: 978-87-87489-81-2

24 sider, 6o kr [løssalg].

Edition After Hand serien er et periodika og udkommer ca. 4-6 gange om året. Abonnement 200 kr. [inkl. forsendelse].