Mads Mygind : Tilbage er et sart pulver af oprør [EAH#30]Tilbage er et sart pulver af oprør er en samling digte, som gennemspiller forskellige polemikker, attituder og retorikker hos et anfægtet jeg. Tonen er aggressiv, febrilsk søgende (u)muligheden for et oprør eller blot muligheden for at adressere en kritik – i forhold til samfundet, såvel som internt i sproget. Aggressiviteten ligger tilsvarende direkte i sprogholdningen og det poetiske temperament, som lydligt giver sig udslag i en pågående, hektisk rytme. Den lydlige kvalitet i digtene er central for digtenes udsagn, stemme og tone.

Mads Mygind (f. 1984) har publiceret i fere danske og udenlandske tidsskrifter, samt fremført sine digte ved en række oplæsningsarrangementer og festivaler i
Skandinavien. I efteråret 2010 debuterer han med en fuldlængde digtsamling på Edition After Hand.

---

EAH#30 · TILBAGE ER ET SART PULVER AF OPRØR
Mads Mygind
After Hand [2010]

redaktion: Henrik Have & Mathias Kokholm
form: Mathias Kokholm
tryk: Huset, Århus
isbn: 978-87-87489-78-2

1. udg 1. oplag
24, sider 60 kr. (løssalg)

Edition After Hand Pamphlet er et periodika og udkommer ca. 4 gange om året. Abonnement 200 kr. [inkl. forsendelse].

NYT OPLAG
- 1. oplag er udsolgt, i forbindelse med Mads Myginds debut i bogform med titlen Før vi har set os omkring, udgives Tilbage er et sart pulver af oprør i 2. oplag, i et nyt udstyr:
---

Serien EDITION AFTER HAND er siden 1974 udkommet med ujævne mellemrum. De første 19 udgivelser bestod af mapper med indlagt materiale, hovedsageligt trykte sager. De efterfølgende 6 udgivelser kom i et mindre monstrøst udstyr i form af pamfletter.

Edition After Hand serien har været indstillet siden 1985. Serien blev genoptaget i 2010 og vil fortsat udkomme med ujævne mellemrum og anvende en kombination af mapper og pamfletter.