Paal Bjelke Andersen: NAVNET - et dikt, for høytlesning på dansk og norskEdition After Hand Pamphlet #26: Paal Bjelke Andersen: NAVNET - et dikt, for høytlesning på dansk og norsk.

Digtet NAVNET er et tekstarkiv over norske og danske soldater og 577 navngivne civile afghanere dræbt i ISAF-styrkernes operationer i Afghanistan 2001-2010. Navnene er gengivet som forfatteren fandt dem. Mange afghanere har kun et fornavn. Bogen indeholder to epitaffer, som stammer fra den tidligere danske statsminister Anders Fogh Rasmussens nytårstale 2009 og et interview med kommunikationsrådgiver Kjetil Eide i Det norske forsvars operative hovedkvarter, trykt i Aftenposten 26/1 2010.

Paal Bjelke Andersen har tidligere udgivet bogen Til Folket (2000-2008), som primært består af sætninger samplet ud fra norske statsministreres nyttårstaler i perioden 2000–2008. Paal Bjelke Andersen driver endvidere Forlaget Attåt.

NAVNET - et dikt, for høytlesning på dansk og norsk. udkommer lørdag d. 27. marts.

Digtet publiceres parallelt i spalten "Poetisk praksis" i den norske avis Klassekampen

Paal Bjelke Andersen: NAVNET [EAH#26]

redaktion: Henrik Have & Mathias Kokholm
form: Mathias Kokholm
tryk: Huset, Århus
isbn: 978-87-87489-58-4

Edition After Hand Pamphlet er et periodika og udkommer ca. 4 gange om året. Abonnement 200 kr.[inkl. forsendelse].

EAH#26 koster 50 kr. [+porto] i løssalg.