Henrik Have : GILGAMESH [EAH#27]Gilgamesh-eposet regnes for at være verdens første litterære storværk (omkring 2.000 f.kr.). Digtene i Henrik Haves sonetkreds GILGAMESH er skrevet over verselinjer fra dette epos. Det mytiske er et genkommende fænomen i Haves poesi, og hvor Gilgamesh-myten og Haves mytiske skrift starter eller slutter er svært at afgøre. GILGAMESH er Haves første digtsamling siden Vikariatet(2003). Til efteråret udgiver han digtsamlingen Forværelset.


EAH#27 · GILGAMESH
Henrik Have
After Hand [2010]

redaktion: Henrik Have & Mathias Kokholm
form: Mathias Kokholm
tryk: Huset, Århus
isbn: 978-87-87489-64-5

1. udg 1. oplag
28, sider 60 kr. (løssalg)

Edition After Hand Pamphlet er et periodika og udkommer ca. 4 gange om året. Abonnement 200 kr. [inkl. forsendelse].

---

Serien EDITION AFTER HAND er siden 1974 udkommet med ujævne mellemrum. De første 19 udgivelser bestod af mapper med indlagt materiale, hovedsageligt trykte sager. De efterfølgende 6 udgivelser kom i et mindre monstrøst udstyr i form af pamfletter.

Edition After Hand serien har været indstillet siden 1985. Serien blev genoptaget i 2010 og vil fortsat udkomme med ujævne mellemrum og anvende en kombination af mapper og pamfletter.