Sine Bang NIelsen : APPELSIN - et episk teater [EAH#29]Den tyske forfatter Betrolt Brecht begynder sine første teoretiske behandlinger af teaterformen i forbindelse med stykket En mand er en mand (1924-26) og anvender for første gang betegnelsen episk teater. I Sine Bang Nielsens episke teater APPELSIN kunne man tilføje undertitlen en kvinde er en kvinde, og man kunne fortsætte listen via forfatteren Gertrude Stein; en kvinde / er en kvinde / er en kvinde / er en kvinde. Appelsin – et episk teater består af tolv scener, tolv situationer eller tolv forhandlingsrum, hvor særligt den kvindelige identitet behandles og afgrænses. Sine Bang Nielsens episke teater henter sin form og struktur fra netop Brecht ved sin karakter af fortællende montage, frem for en dramatisk gestaltning af følelser. Appelsin er et kærlighedsdrama, der i særdeleshed formuleres gennem den enkelte scenes opbygning, som udgøres af slidte billeder – stereotype forestillinger af og om eksempelvis kærlighed. De enkelte scener står klart afgrænset, nærmest materielt, som partiturer til en absurd performance, med en intern logik, men uden et afstemt, centralt udsagn.

Udkommer d. 4. juli 2010 på Roskilde festivalen.
EAH#29 · APPELSIN - ET EPISK TEATER
Sine Bang Nielsen - m. illustrationer af Mathias Sæderup
After Hand [2010]

redaktion: Henrik Have & Mathias Kokholm
form: Mathias Kokholm
tryk: Huset, Århus
isbn: 978-87-87489-75-1

1. udg 1. oplag
28, sider 60 kr. (løssalg)

Edition After Hand Pamphlet er et periodika og udkommer ca. 4 gange om året. Abonnement 200 kr. [inkl. forsendelse].

---

Serien EDITION AFTER HAND er siden 1974 udkommet med ujævne mellemrum. De første 19 udgivelser bestod af mapper med indlagt materiale, hovedsageligt trykte sager. De efterfølgende 6 udgivelser kom i et mindre monstrøst udstyr i form af pamfletter.

Edition After Hand serien har været indstillet siden 1985. Serien blev genoptaget i 2010 og vil fortsat udkomme med ujævne mellemrum og anvende en kombination af mapper og pamfletter.