Henrik Have : A ready hand novel for selfprojection
After Hand genudgiver værket A ready hand novel for selfprojection af Henrik Have. Værket fra 1972 er det første hvor kunstneren anvender notationen After hand inden ordene bliver til forlaget After Hand. Et element af dette værk anvendes som plakat i forbindelse med Oplæsningrække på LYNfabrikken [foråret 2011], hvor publikum modtager et gratis eksemplar, derudover sendes plakaten ud til abonnenterne af Edition After Hand serien, værkets øvrige elementer kan erhverves via forlagets hjemmeside.

[mere info følger]