Albertsen Fondens pris 2013 til Edition After Hands grundlægger Henrik Have

Edition After Hand og grundlægger Henrik Have modtager Albertsen Fondens pris 2013 for 40 års vedholdende og stædigt arbejde med at holde et åndehul åbent for eksperimenter med tekst, billede og objekt.

fra fondens presse-materiale.:

Albertsen Fondens priser 2013 på 2 x 100.000 kr. går til nytænkende formidling af nutidskeramik og til et sejlivet avantgarde-forlag. 

Grosserer Vilhelm Albertsen og hustru Inger-Cecilie f. Kjersgaards Fond, i daglig tale Albertsen Fonden, uddeler for tredje gang to priser på hver 100.000 kroner til støtte for, som det hedder i fundatsen, ”kunsthåndværk, særligt bibliofile værker, samt tiltag, der kan medvirke til at udbrede kendskabet til kunsthåndværk”. Årets to prismodtagere afspejler fuldt ud bredden i fondens formål. Copenhagen Ceramics har, med Bente Skjøttgaard, Steen Ipsen, og Martin Bodilsen Kaldahl som initiativtagere og tovholdere, skabt et nytænkende udstillingsforum for keramisk kunst. Henrik Have har med forlaget Edition After Hand siden 1973 banet vej for et mulighedsfelt for eksperimenter med tekst, billede og objekt – i bøger eller noget, der ligner. 

Billedkunstneren og forfatteren Henrik Have grundlagde Edition After Hand i Ringkøbing i 1973. Forlaget har med forbløffende konsekvens dannet ramme om et vedholdende og stædigt arbejde med at holde et åndehul åbent for eksperimenter med tekst, billede og objekt – objekter, der ofte har antaget bogform. Edition After Hand-udgivelser har ofte karakter af småtryk, som egentlig burde forventes at have kort levetid. Lægger man After Hands samlede produktion op i flok og følge, fremstår et imponerende helhedsbillede af spændende, tankevækkende og udfordrende måder at udforme publikationer på, med kendte og mindre kendte navne som skabere af avantgardistiske udtryk af absolut blivende værdi. 

Priserne uddeles torsdag den 25. april kl. 17 i festsalen, Designmuseum Danmark, Bredgade 68, 1260 København K. 

*Auditorium H.G.5, bogobjekt af Henrik Have (UNOVIS, 1970)
 
 

Book object, text sequence and blood agar, bogobjekt af Henrik Francis Thomsen (Edition After Hand, 1976)
Oversættelsesserie.: Laura Riding, Lars Norén, Åke Hodell og Maurice Blanchot
, forfatter og oversætter Mikkel Thykier (Edition After Hand 2012-13)

 HOVEDSPORET – et kredsløb, digtsamling af Henrik Have (Edition After Hand, 2012)