Edition After Hand på Tekstallianse

I weekenden 21.-22. august er Edition After Hand på den fokuserede bogmesse Tekstallianse i Oslo.

Her sælges fra bagkataloget til spotpris og berettes om fremtidige udgivelsesprojekter.

Edition After Hand deltager desuden i en paneldebat med en håndfuld small press publicister fra USA, Tyskland og Skandinavien.


www.tekstallianse.no


Helgen 21.-22. august samles over 100 nordiske og internasjonale småforlag, festivaler, tidsskrifter, organisasjoner og nettverk på Litteraturhuset. Tekstallianse er en messe og en festival som viser frem bredden og mangfoldet blant små, mellomstore og mer eller mindre uavhengige og idealistiske aktører innen litteratur, musikk, billedkunst og teater. Felles for alle utstillerne er en vilje til å etablere et alternativ til den kulturelle offentligheten de store forlagene og de største avisredaksjonene representerer.

Arrangementet rommer både en messe, utstillinger og et live-program. Publikum kan gjøre seg kjent med bøker, tidsskrifter og andre publikasjoner, samtidig som det vil foregå opplesninger, foredrag, panelsamtaler, debatter, lanseringer og konserter.

Tekstallianse er en videreføring av idéinnholdet i Bergensbrag i Bergen 2004 og i København 2006, som samlet norske og danske litterære småforlag og tidsskrifter. Tekstallianse er også inspirert av den årlige Textmässan i Stockholm, som samler de svenske småforlagene og tidsskriftene.

Initiativet er et samarbeid mellom Audiatur, DSSP, Feil Forlag, Forlaget Attåt, Gasspedal, Jung, Nypoesi, Substrat og Vagant.

Alle arrangementene har fri entré.

Edition After Hands stand på Tekstallianse 2009.
Mathias Kokholm holder foredrag om samtidige danske kunstpublikationer og små forlag, samt præsenterer idéen og traditionen hos Edition After Hand.