Mikkel Thykier : OVER FOR EN NY VIRKELIGHED [EAH#33]
Mikkel Thykier skriver sig i essayet ”OVER FOR EN NY VIRKELIGHED” kritisk gennem det litterære kredsløb med udgangspunkt i forfatterens og litteraturens position i en samtidig kultur og offentlighed.

Essayet er en reaktion på den situationsændring, der er forbundet med en vaklende forlagsbranche, som ikke længere har ressourcer til at holde andet end sine bedst sælgende titler i distribution, undseelig markedsføring og tilsvarende forfatterhonorarer. En situation hvor dele af den ambitiøse og innovative litteratur henvises til idealistiske småforlag eller bevidst vælger dette afsæt for at afsøge andre udgivelsespositioner.

Essayet er endvidere en reaktion på og en gennemgang af den litterære offentlighed, som i forsvindende grad er at betragte som et kvalificeret forståelsesfællesskab (forstået bredt kulturelt), der er i stand til at generere en samtidig kritik i sync med den litteratur som skrives.

Mikkel Thykiers essay danner grundlag for en påstand om, at det litterære værk, som det har stabiliseret sig i vareform i det tyvende århundrede, er i opløsning eller bør opløses. Værket er, grundet en kort levetid i offentligheden, at regne for en begivenhed og må altså behandles derefter. Vi kan ikke længere stole på kulturens evne til i sig selv at genkende og omsætte kvalitet.

Seneste nummer af det norske tidsskrift Vagant (nr. 1. 2011) behandler i en leder netop denne situation og anvender bl.a. Mikkel Thykiers essay. Lederen indledes med følgende:

Offentligheden er ikke en del af naturens orden. Den litterære kultur er en social praksis, som særligt forfattere må tage ansvar for.


Der er altså et behov for at etablere nye skabende og kritiske fællesskaber, platforme for nye litterære standarter og en offensiv kritik, som med tiden kan påvirke den generelle kultur. Men forfatterne må selv bevidstgøre sig og skabe en litterær praksis som forholder sig kritisk til det litterære kredsløb.

Dette er ikke alene gjort med udlovning af tørre tæsk fra en tropeø.
(læs: fejden mellem forfatteren Ib Michael og kritiker Lars Bukdahl m.fl.)


Udkommer d. 4. marts 2011.


EAH#33 · OVER FOR EN NY VIRKELIGHED
Mikkel Thykier
After Hand
[2011]

redaktion: Henrik Have & Mathias Kokholm
form: Mathias Kokholm
tryk: Huset Grafisk, Århus
isbn: 978-87-87489-97-3

1. udgave 1. oplag - 200 eksemplarer
+ 100 eksemplarer i andet udstyr, uddelt i forbindelse med Oplæsningsrække på LYNfabrikken og FSL - Fria seminariet i litterär kritik (februar/marts 2011, Århus).

32 sider, 60 kr. [løssalg].

Edition After Hand serien er et periodika og udkommer ca. 6 gange om året. Abonnement 250 kr. [inkl. forsendelse]. Løssalg: 60 kr.