Karsten Wind Meyhoff: NOBELKRIGEN [EAH#35]

Nobelkrigen er en litterær reportage omhandlende sagen om tilføjelserne til Alfred Nobels testamente. Reportagen fremstår som et resumé af fakta omkring et internt notat fra den svenske

nobelpriskomite, som dukkede op i offentligheden for seks måneder siden. Fremstillingen stiller afgørende spørgsmål til Nobelprisen i litteraturs fundats af 1901 og det mangeårige virke, der i forhold til de præciseringer, Alfred Nobel selv indskrev i testamentet, synes at være ude af synk med den oprindelige ordlyd. Eksempelvis omkring modtagerne af litteraturprisen, som skulle være ”[…] den som inom litteraturen har producerat det utmärktaste i idealisk och spekulativ rigtning.”

Pressen var bemærkelsesværdigt uinteresseret i notatet på tidspunktet for lækagen, og Svenska Akademien sendte kun en kortfattet pressemeddelelse ud om sagen. Vi bringer her en omfattende reportage, som kortlægger det, der må betragtes som et af de store mysterier, forbundet specifikt til Nobelprisen og den nordiske litteraturforståelse generelt.

NOBELKRIGEN - Resume af sagen om tilføjelserne til Alfred Nobels testamente [ESH#35]
Karsten Wind Meyhoff
After Hand
2011

redaktion: Henrik Have & Mathias Kokholm
fantomtegning: Asmund Havsteen-Mikkelsen
form: Mathias Kokholm
tryk: Huset Grafisk, Århus
isbn: 978 87 90826 19 2

1. udgave 1. oplag - 200 eksemplarer

Edition After Hand serien er et periodika og udkommer ca. 6 gange om året. Års-bonnement: 250 kr. [inkl. forsendelse]. Løssalg: 60 kr. [mapper: 120 kr.]