Alireza Behnâm : Underlige øjne / Skæve og sminkede / Desillusionerede ved aftenstide


Alireza Behnâm var i de første år efter årtusindeskiftet stærk involveret i et litterært opgør, der promoverede en nytænkning af opfattelsen af poesi i Iran. Opgøret var blevet fremprovokeret af et historisk magtskifte i den iranske litteratur, idet romanen i 90’erne endegyldigt overtog poesiens rolle som bærende litterær stemme for det kollektive narrativ i det iranske samfund. Denne udvikling, som havde været undervejs i flere årtier, gav den nye generation af digtere en mulighed for at lægge afstand til modernismen og meta-realismen, der ellers havde præget persisk poesi gennem den sidste del af det 20. århundrede; og derved skifte historiefortællingen ud med en slags særlig iransk post-modernistisk tilgang til sproget.  

Behnâms digte er et eksempel på den persiske poesis skift mod et mere eksperimenterende arbejde med sproget, som i Behnâms tilfælde præges af en slags kaotisk kvasi-surrealisme, hvor forskellige billeder skiftevis overlapper hinanden, mister sammenhæng, opløses og formeres. Tematisk diskuterer Behnâm både samtidig og historisk politik og dens konsekvenser, tragedien og uretfærdigheden ved krigene i Irans nabolande Irak og Afghanistan. Endvidere fremsættes en række kritiske spørgsmål der rettes direkte mod vestens indflydelse på det moderne Iran. 

Alireza Behnâm skulle have deltaget i poesifestivalen Audiatur – Waste Land [Bergen, 12-15 april, 2012], men har ikke fået udrejsetilladelse. Festivalen åbner i stedet med lancering af bogen, en video-oplæsning med Alireza Behnâm og den danske oversætter Simon Bjørkman. Samme aften vil der være koncert med Klimakrisen. 

I april måned kan bogen købes her fra siden eller hos Audiatur Bokhandel til 100 kr. [160kr.] 

Underlige øjne
Skæve og sminkede
Desillusionerede ved aftenstide
Alireza Behnâm
Edition After Hand
2012

udvalgt og oversat af: Simon Bjørkman
i samarbejde med: Alireza Behnâm & Paal Bjelke Andersen

form: Mathias Kokholm
tryk: Specialtrykkeriet Viborg
isbn: 978-87-90826-20-8
1. udgave  1. oplag
48 sider,  160 kr.

Simon Bjørkman, født i 1985, digter og oversætter, bor og arbejder i Teheran, tog afgang fra Forfatterskolen i 2010.

Alireza Behnâm, født i 1973, bosiddende i Teheran, debuterede i 1993 i det litterære tidsskrift Me’yar og har siden udgivet fem digtsamlinger. Han er blevet oversat til tysk, fransk og engelsk, senest i den stort anlagte amerikanske antologi over mellemøstlig poesi Tablet and Pen udgivet i 2010, og er selv oversætter af poesi, skønlitteratur, filosofi og drama fra arabisk og engelsk til persisk. Han har en uddannelse som civilingeniør og er desuden uddannet filminstruktør med flere dokumentar -og kortfilm bag sig. Siden 90’erne har han, udover sin forfattervirksomhed, været ansat som toneangivende journalist for flere fremtrædende aviser i Iran og fungerer som redaktionel konsulent for flere forlag.