Frank Kjørup : Jeg er stadig væk

Jeg er stadig væk er en klassisk digtsamling, en samling tekster der har karakter af indkredsning og samtidig udslyngning. Bogens digte er tilsammen en invitation til øjne og ører med mere: som udfoldelse, på forskellig måde, af billeder der, som verden selv, lader ane et sandt mystisk felt, af sammenhænge og modsætninger, som rummer alt, runger af intet, med plads til et hele, hvor ingen dele modsiger hinanden ved ikke at være identiske.

Digtene rummer den handling, gennem billedet, at nærme sig overskridelsen, bevægelsen ind i et rum, hvor tingene kan siges som de er, blive hvad det handler om, det at tale — udtale tingenes og vores identitet. Og dog at være i tvivl undervejs, undertiden ... Og dog at længes, ud over bevidsthed om afstand, efter foreningen. Digtene handler om livet, døden, at blive væk, at vækkes. Til væren, i enshed, til forskel fra intet. 

Jeg er stadig væk er digteren Frank Kjørups (f. 1969) anden digtsamling, siden debuten INDEFRARØD fra 2009.

Jeg er stadig væk udkommer d. 21. december 2012.

Jeg er stadig væk
Frank Kjørup
Edition After Hand 
2012

form.: Mathias Kokholm 
tryk.: Specialtrykkeriet Viborg 
isbn.: 978-87-90826-31-4
1. udgave – 1. oplag
48 sider  160 kr.