*Læseprøve* Jan Bäcklund / Arkivets Samlede Skrifter : Om Kartotekskortet / Vi folder vores bibliotek sammen / Forsøg til en gnostisk samlingsvoodoo for mindrebemidledeJan Bäclund arbejder med forholdet mellem koncept (tekst, billede, idé) og stof (bog, værk, ting & sager), samt med opløsning af forholdet mellem tanke (koncept) og fysisk objekt (stof). Omdrejningspunktet er samlingen og arkivets metafysiske drama, som det udspiller sig mellem idéen og genstanden, og som har med erindring, bærbarhed og reproducerbarhed at gøre. Gennem komplekse sammenstillinger af bibliografiens eksakte notering, arkivets kategorisering og læsemaskines hukommelse fremstilles en model for den mindrebemidlede samler.


*Læseprøve*

Jan Bäcklund:
Arkivets Samlede Skrifter
5. serie
DIATRIBISKE KOMMENTARTEKSTER
OG ANDEN PARAPHERNALIA TIL
ORD – BOGEN
VOL. IV.A
Vedrørende Extatiken (den tørre afdeling)

Hæfte 2
Om Kartotekskortet
Vi folder vores bibliotek sammen
Forsøg til en gnostisk samlingsvoodoo for mindrebemidlede

*

Edition After Hand & forlaget *[asterisk]
2013
isbn 978-87-90826-68-0
Læseprøven omdeles gratis i Kunsthal Aarhus i forbindelse med udstillingen Reading Machines
48 s., 80 kr.

*Læseprøve* udgives i forbindelse med udstillingen Reading Machines i Kunsthal Aarhus; fernisering d. 21. juni kl. 18:00.

Det 4de bind, i den 5. serie, hæfte 1-4 i Arkivets samlede skrifter udkommer medio september.