Laura Riding : En anonym bog – oversættelse og efterskrift Lisa Samuelsson

LAURA (RIDING) JACKSON, 1901–1991 
Ridings digte, samlet i The Poems of Laura Riding (1938), har haft en afgørende, men ofte skjult indflydelse på de vigtigste amerikanske digtere, lige fra vennen Hart Crane til senere digtere som Robert Duncan, John Ashbery og Lyn Hejinian. Hendes kritiske samarbejde med den engelske forfatter Robert Graves i bøger som A Survey of Modernist Poetry (1927) og A Pamphlet Against Antologies (1928) var afgørende for udviklingen af nykritikken i USA. Alligevel er hun stort set ikke oversat, læst eller bare kendt i Danmark og i så fald mest for sine digte og for at have frasagt sig poesien som en erkendelsesmæssig forhindring efter udgivelsen af de samlede digte i 1938. En anonym bog er et selvstændigt afsnit fra bogen Anarchism Is Not Enough fra 1928, et litterært manifest mod systematisk tænkning og Ridings kritiske hovedværk. Her hedder det bl.a., at anarkisme er fint, men fint er ikke nok, fordi anarkisme er en reaktion på strukturer i den sociale og politiske virkelighed og derfor forbliver inden for deres systematik. Hvad er så nok? Ingenting: “Et digt er fremstillet af en ingen – af et socialt ikke-eksisterende element i sproget.” En anonym bog præsenterer hovedtankerne fra Anarchism Is Not Enough i en form, der sprænger de gængse grænser mellem fortælling og tænkning, mellem fabulering og diskussion i en kreativ eksplosion uden lige. En anonym bog opfattede Riding selv som én af sine væsentligste tekster. Med udgivelsen af En anonym bog er Laura Ridings prosaforfatterskab og dets fornyelse af fortællingens form - af Poul Borum beskrevet som en blanding af H.C. Andersen, Kafka og Gertrude Stein - for første gang tilgængelig på dansk i bogform.

Oversætteren og forfatteren Mikkel Thykier udgiver i efteråret 2012 en lille række oversættelser, der rummer oversættelsen af Maurice Blanchots Dagens vanvid og Mit dødsøjeblik, Åke Hodells erindringstekster om Gunnar Ekelöf og en samling skuespil af Lars Norén. Som indledning til serien udgives også Lisa Samuelssons oversættelse af Laura Ridings En anonym bog (fra Apparatur nr. 6, 2003). Den lille serie diskuterer og kommenterer de enkelte tekster indbyrdes og udgør samlet set en udfordring af de traditionelle opdelinger mellem skønlitteratur og litteraturkritik. Denne udfordring er tilsvarende et gennemgående spor i Thykiers egen praksis. I december udgiver han bogen SUB ROSA, som er en selvstændig fortsættelse af de to essaysamlinger Entré (2009) og Refleksioner i guld og bly (2010).

En anonym bog udkommer torsdag d. 11. oktober. 

Laura Riding
En anonym bog
Lisa Samuelsson
Oversættelse og efterskrift
Edition After Hand
2012

omslagsillustration Samlingens Afd.: Mrmbg 
form Mathias Kokholm
tryk Specialtrykkeriet Viborg
isbn 978-87-90826-26-0
1. udgave – 1. oplag

En anonym bog og Dronningen? Det er mig! har tidligere været trykt i Apparatur, nr. 6, 2003. Denne oversættelse er dedikeret til Dronningen.