Lars Skinnebach : Øvelser og rituelle tekster
Lars Skinnebach påbegyndte udgivelsen af ”Øvelser og rituelle tekster” d. 31. december 2010 kl. 24:00. Siden er det blevet til en række håndlavede bøger med en samling tekster, der har varieret fra gang til gang, og nu foreligger altså folkeudgaven af Øvelser og rituelle tekster i et større oplag.

Med Øvelser og rituelle tekster forsøger Lars Skinnebach at bruge poesien og bogen instrumentelt i politisk henseende.

 “Jeg stiller mig selv spørgsmålet, hvad kunsten skal stille op, hvis verden nærmer sig en altomfattende katastrofe. Jeg opererer med et handlefelt på 5-10 år hvor det er nødvendigt at ændre adfærd radikalt i forhold til udledning af drivhusgasser, hvis ikke vi skal sætte de irreversible processer igang som vil medføre verdensomspændende katastrofer og muligvis fjerne betingelsen for liv på jorden. Indtil videre har spørgsmålet medført et helt nyt kunstsyn (for mig) som tager udgangspunkt i rituelle og shamanistiske udtryksformer.”

Øvelser og rituelle tekster er første bog ud af fire, der udkommer på After Hand de næste fire år.

Øvelser og rituelle tekster udkommer d. 2. december.

Den 3. december taler Lars Skinnebach med kunstteoretiker Carsten Juhl (fra Det Kgl. Danske Kunstakademi) om kunstnerisk autonomi og virkningsorienteret kunst på festivalen Verbale Pupiller i Århus Kuntsbygning.

Øvelser og rituelle tekster
[c] Lars Skinnebach
& After Hand
2011
sats: Allan Daastrup
omslag: Lars Skinnebach
tryk: Sp ecialtrykkeriet Viborg
isbn: 978-87-87489-43-0
1. folkeudgave, 1. oplag

64 sider  160 kr.

* bogen kan forudbestilles her fra siden frem til d. 3. december for 100 kr. [inkl. forsendelse] & vil blive solgt til reduceret pris til festivalen Verbale Pupiller.