Forlaget ATTÅT [kommision]

I november måned gæstede den norske digter Paal Bjelke Andersen, og forlægger med forlaget Attåt, Aarhus i forbindelse med After Hands udstilling Exhibit After Hand – tryktank for nordisk småpresse, hvor forlaget ”i samarbejde med kollegaer fra Norden og Rusland præsenteres og diskuteres aktivistiske udgivelsesstrategier ... ” I den forbindelse fik After Hand en række af Attåts bøger til distribution i Danmark. Nedenfor findes en liste over nogle af de bøger som kan bestilles her fra siden.   Inngående analyse av collagens manuelle og digitale opera­sjoner, teoretisering av grensesnittspoesi, poetiske dokumenter, remediering og fordreining, utarbeidelse av en direkte aksjons­-poetikk, konstruksjon av en transsosiativ poesilogikk, histori­serende undersøkelser av informasjonsteknologiske strategier, metoder for modifisering av symbolsystemer: dette er noen av de funksjonene som blir aktivert under lesningen av denne antologien, der man tilbys et kart og en samling redskaper for bedre å kunne orientere seg i den mest levende og ny­skapende delen av den litterære samtidsproduksjonen, i form av  oversatte tekster fra fransk av Christophe Hanna, Jean­René Etienne, Olivier Quintyn, Fanck Leibovici, fra svensk av Jonas (J)  Magnusson og et nyskrevet essay av Gunnar Berge, som har redigert boken og utført det språklige overføringsarbeidet.     

Essays, 320 sider, pris: 250                           


Ludwig Wittgenstein: «Glem ikke at selv om poesien er skrevet på informasjonens språk, brukes den ikke i informasjonens språkspill.»  

Decollage: Teknikk for fremstilling av bilder som består i å rive i stykker reklameplakater.  

Claude X: Lystig fransk herre som har gjort det til sin spesialitet å snike seg forbi sikkerhetsvaktene og inn på mottakelser for statsledere, kongelige, filmstjerner o. l.    

Poesi,  58 sider, pris: 150     

# 36 Arne Borge & Jørn H. Sværen: Brevveksling juli 2011

I denne fortsettelsen av en brevveksling som ble publisert på bloggen Politikk poetikk praksis i februar 2011 diskuterer forfatterne blant annet konseptuelle strategier med utgangspunkt i et manus av Arne Borge og Dugnad av Paal Bjelke Andersen.                  

# 34 Mikkel Bolt: Om billedregimer, statsapparater og deres mulige kollaps

«Staten er hele tiden på nippet til å miste kontrollen over bildene. Det er paradoksalt nok det positive i den aktuelle situasjonen. At det sosiale legemet etter hvert er helt tømt for betydning og bare med nød og neppe henger sammen takket være fryktbildene og distraherende mote-underholdnings-gadets. Trykket økes konstant, og de parodiske tilbudene som staten og kapitalen tilbyr, kan ikke holde skiten sammen lenger. Det er en oppløftende tanke, men det bør også gi opphav til bekymring. Oppløsningen av det kapitalistiske billedregimet kommer ikke til å gå stille for seg.»    

Den første boken i serien Attåt Pamflett: Politiske emner diskutert i lys av billed-, språk- og mediabruk, litteratur og kunst.    

# 35 Vanessa Place: The Allegory and the Archive

I dette essayet, som er ment som én mulig innledning til serien, diskuterer Vanessa Place arkivet og arkivkunst i forlengelsen av Notes on Conceptualisms, som hun skrev sammen med Robert Fitterman og som ble oversatt til norsk i Audiatur – katalog for ny poesi 2009.   

Den første boken i serien Attåt Michro Archives, hvor norske og utenlandske skribenter, billedkunstnere og redaktører setter sammen mikroarkiver. Arbeidene ledsages av essays. Serien er engelsk-språklig.