Edition After Hand modtager Xylograf F. Hendriksens æresmedalje


Forlaget After Hand modtager Xylograf F. Hendriksens æresmedalje fra Forening for Boghaandværk

Medaljen overrækkes til forlagets stifter og ejer kunstneren Henrik Have ved en reception d. 25. juni kl. 17:00 på Den Sorte Diamant – Per Kirkeby-broen.

Gerd Laugesens bogværk Har du set min kjole? er også nomineret til en pris i kategorien ”øvrige bogværker”.

Henrik Have stiftede forlaget i 1973 og har holdt det uafhængige forlag kørende i snart 40 år, sammen med de forfattere og kunstnere der i tidens løb har haft stor betydning for forlagets virke.

Siden 2010 har redaktør Mathias Kokholm drevet forlaget fra Aarhus og bl.a. udgivet flere yngre danske forfattere, samt videreført det håndværk og den holdning til kunst der er funderet i situationen After Hand.

*

Når Forening for Boghaandværk mandag den 25. juni uddeler sine hæderspriser vil det vestjydske forlag After Hand være stærkt repræsenteret. Ikke blot modtager forlaget Xylograf F. Hendriksens æresmedalje for sit arbejde for bogen som åndeligt og fysisk objekt, Gerd Laugesens Har du set min kjole? er også nomineret til en pris i kategorien ”øvrige bogværker”.

Det er typisk for After Hand, at det nominerede værk befinder sig i netop den kategori. Det drejer sig om en digtsamling, sat i hånden og trykt i det arbejdende gamle trykkeri på Slagelse Museum. De enkelte bøger er derefter, for en del af oplagets vedkommende, anbragt i lommen på en kjole – og andre er knappet til små flapper, som man eksempelvis kan sy på skjorten.

Det er digteren og billedkunstneren Henrik Have, der på forlagets vegne modtager medaljen, der er dansk boghåndværks højeste udmærkelse. Han stiftede After Hand med udgangspunkt i tanken om bogen som objekt, sådan som især surrealisterne og senere bevægelser som Fluxus har udfoldet den.

En lang række værker af meget forskellig karakter har siden set dagens lys på No Mark uden for Ringkøbing, hvor Have oprettede sit hovedkvarter, og forlaget har udgivet værker af forfattere som Nelly Sachs, Novalis, Per Højholt, Antonin Artaud, Charles Olson, Toroddur Poulsen samt en del af Henrik Haves egne værker.

*


F. Hendriksens-medalje 
F. Hendriksen-medaljen er indstiftet på foreningens 75-års stiftelsesdag d. 26. februar 1963 til minde om foreningens stifter, Xylograf Frederik Hendriksen (1847-1938). Medaljen, der bærer F. Hendriksens portræt, kan efter bestemmelserne ”uddeles én gang hvert år til en bogproducent, der har ydet en særlig indsats ved udgivelsen af flere veludførte bøger.”


Udstilling på det Kgl. Bibliotek 

Et udvalg af forlagets bøger fra 1973 og frem til i dag kan sammen med Gerd Laugesens nominerede bogværk ses på Det Kongelige Bibliotek frem til 4. august sammen med de øvrige værker, der er nomineret i foreningens forskellige kategorier.