Vagn E. Olsson : MYSTERIER I


Tekstsamling og ophobning i flere spor.

Mysterier I betjener sig af få og rudimentære narrative spor, der myldrer med iblandt kulturens polyfoni af bagtalelser, bon mots, citater, didaktiske remser, retirade digte, fraklip, grafik, gåder, sag – og fagprosa, kancellist sprog, kioskbaskere, koaguleringer, interpersonelle bryderier, talesprog, one-liners, optegnelser, ordtegninger, slogans, tekstuel materialitet, metonymier og metaforer. Undervejs approprieres og opbrydes teksten af en krydsende samling, der yderligere slingrer kursen, ligesom store dele af det faktuelle indhold er forlagt til noteapparatet.

Karakteren af de enkelte tekster er fragmentet, sprængt; disjunkte indfald og anmasselser overtrumfer en stærkt vigende tematisk linie, udtalt fra et ligeså opløst subjekt. I stedet gestaltes tekstkorrolaterne af ledemotiver der danner sammenløb i polyfonien og skaber konturer og konjunktioner af højst inkommensurable størrelser.

Temaer.
1. Skabelse og kosmologi. 2. Protagonistens livsgennemløb, mens 3. kulturen undervejs synger sine mangestemmige hymner: kontrapunktisk, monodisk, abstrakt og samstemmende. 4. Intra - og intertekstuelle appropriationer, hvor andre tekstklaser invaderer og intimiderer værket. 5. Skriverens personlige spor, der anvender hermetiske og eksklusive koder. 6. Politiske og sociale spor. 7. Kroppen og dødens spor, der krydses og udfordres af tidens og fysikkens hemmeligheder.

Vagn E. Olsson er komponist og forfatter. Debuterede i 1990 med digtsamlingen Poemer. Mysterier I er hans anden bog efter 22 års tavshed. I mellemtiden har han dog leveret idiosynkratisk og hård tekst i form af digte og essays til en række udstillingskataloger og tidskrifter mm. Seneste musikalske værk er Vagn E. Olsson presents El Hombre Invisible (Escho 2007).

Mysterier I udkommer fredag d. 22. juni.

*

MYSTERIER I
Vagn E. Olsson
Edition After Hand
2012

Grafisk tilrettelæggelse, Vagn E. Olsson og Mathias Kokholm
Bogen er sat med Lucida Bright, Verdana, Arial Narrow, Blackletter, Bank Gothic, Blackmoor, Bauhaus, Bodoni, Cochin, Copperplate, Capacitor, Courier New, Impact, Times New Roman, XB Futura
Tryk: Specialtrykkeriet, Viborg
Printed in Denmark 2012
ISBN 978 87 90826 12 3
1 udgave, 1 oplag
140 sider  160 kr.
VAGN E. OLSSON MERCHANDISE

* t-shirt, "into another sphere/ vo rules dk". 100% cotton + embroidery. size: s, m, l, xl. 100.
* badge, "vo rules dk", 18k white gold, also accessible in sterling silver. design by jane kønig. sml; 5200.- lrg; 7200.- silver, sml; 560.- lrg; 666.-
* safety pin, "for the posh punk", sterling silver, design by jane kønig. 200.-
* bracelet, "ånden der vandrer", sterling silver and jute string. 610.-
– all jewelry are handmade by professional goldsmiths.