Henrik Have : KUN EN DAG ET ØJEBLIK AD GANGEN [landskablig racehygiejne]KUN EN DAG ET ØJEBLIK AD GANGEN
– en udstilling af Henrik Have


Lørdag d. 20. oktober åbner Kunstforeningen Det Ny Kastet en solo-udstilling med billedkunstneren Henrik Have under titlen Kun en dag et øjeblik ad gangen – [landskablig racehygiejne].

Titlen Kun en dag et øjeblik ad gangen er hentet fra sangen med samme titel, skrevet af Lina Sandell. For en generations tid siden blev dette nummer spillet hver søndag i Giro-413. Her hørte Henrik Have nummeret fremført af digteren fra Thy Hans Bakgaard. Bakgaards stemme og skæbne har været der hele tiden, men har i arbejdet med denne udstilling været et centralt punkt for Haves tænkning af udstillingen, som dedikeres til Hans Bakgaard.

Udstillingen hos Kunstforeningen Det Ny Kastet er en stor soloudstilling, primært med nye værker på papir og lærred fra de senere år og en række værker skabt specielt til udstillingen i Thisted. I Haves metode indgår undersøgelsen og det stedsspecifikke ofte i værkernes fundering, hvilket betyder at der i udstillingen indgår forskellige lokaliteter, punkter og personligheder fra Thy og omegn i Haves malerier.

Flere af de udstillede værker arbejder med landskabsmotivet eller landskabsmaleriet som genre. Men Henrik Have er ikke genremaler, traditionen han arbejder i forlængelse af er avantgarden, og som undertitlen [landskablig racehygiejne] antyder trækkes landskabsmaleriets ofte naturalistiske eller idylliske ikonografi op med traume og paranoia.

Der afholdes fernisering på udstillingen lørdag d. 20. oktober kl. 14:00.


Den 1. november kl. 19:30 kan man stifte kendskab med Henrik Haves litterære praksis, ved et oplæsningsarrangement sammen med forfatterne Marianne Larsen og Jeppe Brixvold. 

Kunstforeningen Det Ny Kastet
Det Gamle Rådhus
Store Torv
7700 Thisted

www.detnykastet.dk


*