Monsieur Antipyrine – salon#1.: Danmark som psykopatologi – afdrift [8. december 2012]

Danmark er en lort. Det er umuligt at få den skrabet af skoen. Den forsvinder ikke lige foreløbig. Men Monsieur Antipyrine stiller sig til tjeneste, den allestedsnærværende konsensus skal fortæres, fordøjes og udskides igen. Lort på lort. Det siger Monsieur Antipyrine, men mener han noget andet? Nej, Monsieur Antipyrine lover højt og helligt at kaste sig over opgaven med ubændig styrke. Monsieur Antipyrine vil virke for den mest indædte indtagelse af lortet! Frem med skoene. Dér starter Monsieur Antipyrine - en triumf over Danmark som alt-for-almenhuman aflejring! Men Monsieur Antipyrine satser naturligvis større og stiler mod et sammenbrud i helt overordnet skala. Monsieur Antipyrine, finanskrisens overmand! Globaliseringens og neokolonialismens overmand! Parcelhusenes og pastelfarvernes overmand! Skide være med demokratiet! I har endnu intet set. Alt står for fald, ingen vil kunne genkende noget som helst, når Monsieur Antipyrine er færdig …

redaktion.: claus handberg christensen, mikkel thykier, mikkel bolt, mathias kokholm, jørgen michaelsen — edition after hand

*

SALON#1.: Danmark som psykopatologi — afdrift 


12:15

Mikkel Bolt

Rasmus Graff
Lilian Munk Rösing

13:15-13:30
kaffepause
 
Carsten Juhl
Maja Lee Langvad
Jørgen Michaelsen

14:30-15:30 
diskussion  
pause

Jan Bäcklund
Kristine Kemp
Nick Land v. Mikkel Thykier

diskussion
17:00

SALON#1.: præsenteres i samarbejde med PROJEKT ART WRITING

Aarhus Kunstbygning 
J.M. Mørksgade 13 — d. 8. december — kl. 12:15-17:00

info.:
Monsieur Antipyrine – Litteratur, Billedkunst, Teori, tværæstetisk tidsskrift med bidrag af danske og internationale forfattere, lyrikere, billedkunstnere, kunstteoretikere. Monsieur Antipyrine vil eksponere og diskutere de kunstpraksisser, som negligeres af de gængse medier, dagblade, radio og tv, og som overskrider de traditionelle institutionelle afgrænsninger og fastlåste ideer om litteratur, billedkunst, filosofi etc. Første nr. udkommer i foråret 2013, andet nr. i efteråret 2013.

Da den danske kunst- og litteraturscene i eklatant grad mangler fora for diskussion og analyse af kunstneriske udtryk, som bevæger sig ud over de dominerende forestillinger om kunst og kunstneriske medier, vil Monsieur Antipyrine ikke nøjes med at være et tidsskrift, men arrangerer også Monsieur Antipyrines Salon, første gang i Århus 8. december 2012, under titlen DANMARK SOM PSYKOPATALOGI.


Bag Monsieur Antipyrine står forfatteren Mikkel Thykier, forfatteren, musikeren og billedkunstneren Claus Handberg Christensen, billedkunstneren Jørgen Michaelsen, kunstteoretikeren Mikkel Bolt samt redaktør Mathias Kokholm fra forlaget After Hand. Gennem en årrække har de hver især været involveret i projekter og miljøer, der modsætter sig de dominerende tendenser i dansk kulturliv.